Serwis każdego, dobrego wychowawcy kolonijnego
 
Kto się nadaje na wychowawcę
Jak zostać wychowawcą?
Kurs na wychowawcę
Jak się 'załapać'?
Podstawy wiedzy
Zanim wyjedziesz...
Wyjazd
Pierwszy dzień
Ramowy plan dnia
... już wkrótce

Kurs
Nie będąc nauczycielem jedyną szansą na zostanie wychowawcą kolonijnym jest ukończenie kursu dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wg programu MEN rozp MEN z dn. 21.01.1997r Dz. U. Nr 12 poz. 67). Kurs taki organizowany jest przez upoważnione placówki na podstawie zgody kuratora oświaty. Najczęściej kursy takie odbywają się w szkołach, biurach firm turystycznych lub innych wynajętych salach. Kurs taki trwa kilka dni - najczęściej w godzinach popołudniowo - wieczornych. Najczęściej też wymaga się 10 - 15 kandydatów by taki kurs się odbył jednak nie zawsze (autor niniejszego artykułu odbył taki kurs w grupie 4 osobowej). Kurs to wydatek ponad 100 zł. Aby wziąć udział w kursie trzeba mieć ukończone 18 lat i przedstawić kserokopię (lub oryginał) świadectwa maturalnego - są to podstawowe warunki. Poniżej przedstawiono wykaz przedmiotów objętych kursem:

Wykaz przedmiotów objętych kursem dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Lp.Nazwa przedmiotuLiczba wykładówLiczba ćwiczeń
1Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
2
-
2Organizacja zajęć w placówce wypoczynku
2
-
3Planowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej
2
1
4Obowiązki wychowawcy grupy
2
-
5Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
1
5
6Turystyka i krajoznawstwo
1
4
7Zajęcia kulturalno - oświatowe
1
4
8Zajęcia praktyczno - techniczne
1
1
9Prace społecznie - użyteczne
2
-
10Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników kolonii
4
3
Razem
18
18
36

Kurs taki kończy się najczęściej zaliczeniem w postaci egzaminu a także wykonaniem pracy zaliczeniowej w postaci planu dydaktyczno - wychowawczego dla dowolnej grupy a także ułożeniem scenariusza dla gry terenowej i integracyjnej.
Copyright 2007 by lolowo.com & Rafał Hytel. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są tekstami autorskimi. Kopiowanie całości lub części tekstów w celu dalszej publikacji bez zgody jest zabronione i będzie prawnie ścigane.